Om oss

Kammarmusik i Lerum har anor sedan 1956.  Då hölls den första offentliga kammarkonserten i Lerums kommun.  Den skedde i dåvarande kantorn och skolläraren Einar Perssons hem i Gråbo.


Einar Persson hade startat Stora Lundby konsertförening hösten 1955. Einar Persson startade också kommunala musikskolan i Lerum. Efter bara ett år blev Sophie Lökvik ordförande för föreningen. Hon var en entusiast och med stor energi lade hon ner ett arbete som resulterade i att föreningen under lång tid hade över 350 medlemmar.


Artisterna som framträdde var av högsta internationella klass. Många av konserterna skedde i Lökviks hem Trollhagen, som delvis byggdes om för att all publik skulle få plats. En del konserter var också i kommunens kyrkor. När Dergårdsteatern stod färdig flyttades konserterna dit.

När Sophie avled blev Ingeborg Paterson ordförande. Hon hade i många år varit Sophies högra hand och var väl insatt i verksamheten. Ingeborg drev det hela i samma anda och med stort engagemang.
I samband med att föreningen firade 50 år beslutades att den skulle läggas ner. Ingeborg var inte helt nöjd med att det hon ägnat så stor del av sitt liv åt, inte skulle finnas längre. Hon kontaktade då föreningens nuvarande ordförande Jan Johansson för att höra om han ville fortsätta kammarmusikverksamheten.  Det bildades en ny styrelse och man bytte också namn till Kammarmusik i Lerum.

I stort sett samma styrelse har nu arbetat i 10 år. Medlemsantalet har senaste åren hållit sig omkring 100. Föreningen anordnar sju-åtta konserter per säsong. Våra konserter sker främst i Equmeniakyrkan i Lerum, men vi har också konserter i Lerums kyrka, Dergårdsteatern och Equmeniakyrkan Floda. 


2018 fick föreningen Lerums kommuns kulturpris!